Grøn Energi's infoside

Hvad betyder CO₂-neutral

Grøn Energi’s produkter er CO₂-neutrale og betyder, at der ikke udsendes mere CO₂,end den optager i hele produktets produktion og levetid.

 

Biobrændsel

Biobrændsel stammer fra biologisk materiale der har "levet for nylig" - det sidste krav skelner biobrændsler som en vedvarende energiform fra fossilt brændsel, der stammer fra mange millioner år gammelt biologisk materiale.
For 60 % af verdens befolkning er biobrændsel en vigtig energikilde i deres hverdag. I fremtiden er det beregnet at omtrent 25 % af verdens energibehov skal kunne dækkes af biobrændsel.

I teorien er biobrændsler CO₂-neutrale, fordi det kuldioxid der frigives ved afbrændingen af biobrændsel, oprindelig er blevet "trukket ud" af atmosfæren af levende planter. Heri er dog ikke indregnet den energi der forbruges ved indsamling, transport og behandling af brændslet.

 

Træpiller

Træpiller er et CO₂-neutralt biobrændsel, som er produceret af hårdt sammenpressede træfibre. Træpiller produceres primært af restproduktet fra træforarbejdning. Næsten alle træarter kan anvendes til produktion af træpiller – oftest anvendes nåletræ.


Råvarer

Råvarer til produktionen af træpiller er spåner, savsmuld og resttræ – restprodukter fra savværker og træindustrien.

 

Produktion

Produktion af træpiller sker ved at våde råvarer nedtørres. Stort vandindhold gør det svært at pelletere, og træpillen mister sin stabilitet og energiindhold.

Råvarerne formales i en slaglemølle inden de presses til træpiller. Lige før presning finjusteres træmassens vandindhold ved tilsætning af vand. Under presning opstår der en høj friktionsvarme, herved frigives træets naturlige lim (lignin), som binder træfibrene sammen i de færdige træpiller. Presningen sker gennem en matrice, hvor træmassen presses igennem cylindriske huller og kommer ud som træpiller. Træpille diameteren er typisk 6 mm.

Efter presning sendes træpillerne til afkøling. Træpillerne bliver efterfølgende sigtet for at fjerne smuld, som er opstået ved produktionen. Træpiller lagres løse og sigtes normalt igen før udlevering som løsvare, storsække eller i småsække på paller.Træpilletyper

Træpiller kan variere i længde op til 5 x diameter. Typiske træpille størrelse i Danmark 6 mm.Pillekvalitet

Parametre, som har stor indflydelse på træpillernes kvalitet er: Råvarer, disses renhed, vandindhold, presningsgrad og smuldprocent. In- og ekstern transport, produktionsmetoder samt opbevaring undervejs fra produktion til forbrugeren har stor indflydelse på træpillernes kvalitet; herved kan smuld, urenheder og vandprocent påvirkes markant.
 

Træbriketter RUF

RUF briketter er de lysegule træbriketter som alle kender. Du finder dem ofte i supermarkeder, tankstationer og byggemarkeder. Briketterne er et rent naturprodukt og lavet af træsavsmuld og spåner.

RUF briketterne er nemme at tænde op og brændeværdien er god. Det er oftest billigere at fyre med briketter end kløvet brænde og samtidig fylder de mindre. Briketterne skal holdes tørt.